Навчально-науковий центр міжнародної освіти та міжнародного співробітництва

Навчально-науковий центр міжнародної освіти та міжнародного співробітництва (ННЦМОМС) є структурним підрозділом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА), який має метою забезпечення міжнародної діяльності ПДАБА в контексті інтеграції України до європейської та світової громадськості.

 

Задачі і функції ННЦМОМС:
– планування та розробка стратегії інтернаціоналізації ПДАБА, що сприятиме успішної інтеграції академії в світовий науково-освітній простір;
– організація та здійснення міжнародної діяльності ПДАБА, планування і розробка пропозицій з розвитку міжнародних зв’язків та міжнародної освіти, підготовка проектів угод та інших документів в сфері міжнародних зв’язків;
– здійснення заходів із встановлення академічних, науково-технічних, культурних зв’язків із закордонними партнерами;
– налагодження та здійснення контактів із міжнародними міжнародними освітніми, науковими та іншими організаціями, установами, фондами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;
– організаційно-інформаційний та технічний супровід участі ПДАБА у міжнародних освітніх і наукових проєктах, програмах, конкурсах; здійснення обліку та поточного контролю за виконанням ПДАБА, факультетами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, окремими викладачами та співробітниками угод, програм та інших міжнародних зобов’язань із ПДАБА;
– організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних працівників, організація участі професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, студентів, аспірантів та докторантів у міжнародних симпозіумах, конференціях;
– організація прийому делегацій із зарубіжних країн; проведення міжнародних переговорів, ділових зустрічей та інших заходів;
– організація консультативної роботи, підготовки документів для отримання віз у посольствах закордонних країн, розробки маршруту поїздки та організація супроводу;
– координація роботи: професорсько-викладацького складу ПДАБА з навчання та виховання студентів, аспірантів і стажистів іноземних країн; академії з прийому іноземних громадян відповідно до встановлених планів; деканатів і кафедр з підготовки іноземних спеціалістів з урахуванням специфіки їх майбутньої професійної діяльності на батьківщині;
– контроль та організація навчання вітчизняних студентів ПДАБА, які навчаються/проходять стажування у ВНЗ/на підприємствах іноземних країн;
– підготовка інформації та презентацій нових міжнародних програм для співробітників та студентів ПДАБА.

 

Структурні підрозділи ННЦМОМС:
– Відділ міжнародного співробітництва
– Відділ міжнародної освіти
– Франкомовний центр університетського розвитку

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 355

Телефон для довідок: +38 (056) 756-33-31, +38 (050) 748-10-78

Електронна адреса: [email protected]

Дегтярьова Юлія Володимирівна

Завідувач навчально-наукового центру міжнародної освіти та міжнародного співробітництва

Гранти 2023-2024


Положення про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці у ПДАБА


?>
вверх